Smart Educational Tools

Dit zijn de auteurs van de leermiddelen van Smart Educational Tools

O&V

Hoofdredacteur O&V Stephan Kapma

Stephan Kapma is een bekend gezicht in de beveiligingsbranche. Hij heeft jarenlange ervaring in diverse activiteiten voor de beveiligingsbranche. Vanuit zijn kennis en ervaring adviseert hij Smart Educational Tools bij het ontwikkelen van het lesmateriaal. Ook treedt hij op als inhoudelijk aanspreekpunt.

Hij wordt ondersteund door de redactieraad:

  • Cora van der Spoel
  • Tom Hak
  • Paul Bouman
  • Mike Wijngaarden
  • Ben Visser
  • Cas Harte
  • Petra den Haan
  • Arjen van Noort
 


Remy Nieuwenhuizen

Nieuwenhuizen is al 20 jaar actief met lesgeven op het gebied van zelfverdediging,  gevaar- en geweldsbeheersing en weerbaarheid. Hij heeft ruim 15 jaar ervaring in het geven van trainingen bij de Koninklijke Marechaussee. Hij verzorgt nu o.a. trainingen voor alle doelgroepen die tijdens hun werk in aanraking komen met agressie en geweld en geeft als docent les aan beveiligers en handhavers in opleiding op Scalda.


Mike Wijngaarden

Mike Wijngaarden

Wijngaarden, die is opgeleid als integraal veiligheidskundige, is teamleider beveiliging in het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam. Daarnaast is hij docent Weerbaarheid en geeft hij trainingen op het gebied van agressieregulatie. Ook is hij actief in diverse commissies van deskundigheid op het gebied van particuliere beveiliging. Wijngaarden, die zelf ook een actief vechtsporter is, is auteur van het keuzedeel Basiskennis beveiliging in de zorg.


Hans Frech

Frech was meer dan 20 jaar politieman. Nu heeft hij een trainingsbureau, geeft rondleidingen in het roemruchte politiedistrict 2, Bureau Warmoesstraat in Amsterdam. Daarnaast is Frech freelance-docent Handhaving Toezicht en Veiligheid en Cameratoezicht aan het Horizon College in Alkmaar. Frech is auteur van het keuzedeel Cameratoezicht (voor HTV’ers en beveiligers).


Juridisch

Kimberly van Dijk – Opstal

Kimberly van Dijk - Opstal

Van Dijk is jurist en is zeer ervaren op vele rechtsgebieden. Daarnaast is zij lid van het marktsegment Juridisch van de sectorkamer Zakelijke dienstverlening van de SBB. Ook heeft zij vele junioren opgeleid in het juridische vak en heeft lesmateriaal geschreven. De auteur is naast jurist en opleider ook maatschappelijk betrokken. Zij zet zich in voor vrijwilligerswerk op sportief gebied.