Search
Generic filters
Exact matches only
Particulier onderzoeker: deel 3 Onderzoek en rapportage

Particulier onderzoeker

Vernieuwde versie.

40,00

Extra informatie

ISBN:

978-94-93179-63-9

In dit boek

Een particulier onderzoeker krijgt in zijn dagelijkse werkzaamheden te maken met diverse administratieve taken, zoals verslaglegging van gesprekken en observaties, opstellen van een plan van aanpak en het uitbrengen van rapporten aan zijn opdrachtgevers. U hebt deze kennis nodig om het examen Onderzoek en rapportage Particulier Onderzoeker af te leggen.

In dit boek komt aan de orde:

 • Het intakegesprek, het plan van aanpak
 • Aanvang onderzoek
 • Toetsingskader
 • Rechten- en plichten werkgever/werknemer
 • Non-actiefstelling, schorsing en ontslag
 • Bevriezingsmaatregelen
 • Werkplek onderzoek
 • Communicatie binnen onderneming
 • Inzet bijzondere onderzoeksmethoden
 • Interviews
 • Opzet en indeling rapport en verwerking bijlagen

Achterin dit boek vindt u vervolgens casussen met opdrachten en bijbehorende uitwerkingen.